Home » Utnyttja den plats som finns

Utnyttja den plats som finns

  • by

Det ӓr många fina villor som har stora, tomma tomter.458-4-litet-hus-attefallshus (1) Man får inte bygga ut sitt hus, det finns en plan fӧr området. Faktum ӓr att många har stor potential men får inte tillåtelse att gӧra något åt det. Nu finns det istӓllet mӧjligheter att utnyttja dessa tomter utan byggnadslov, genom att bygga attefallshus som inte alls ӓr så små. Ӓntligen kan man gӧra något med det stora utrymmet.

Med de nya lagarna som trӓtt i kraft så kan man skapa en extra bostad på tomten. Attefallshus ӓr tillrӓckligt stora fӧr att man ska kunna ha både en sovavdelning och ett vardagsrum, i alla fall om man utnyttjar hӧjden maximalt. Det finns flera bra val mӧjligheter på hus som ӓr nyckelfӓrdiga, och inte kostar de allt fӧr mycket heller.

Behovet av extra plats

Det kan finnas olika anledningar till varfӧr man vill ha lite extra utrymme. En del låter sina vuxna barn bo i ett attefallshus, det ger dem ett sjӓlvstӓndigt liv utan att det blir allt fӧr dyrt. Många kӓmpar på med jobb och studier, det ӓr inte alltid så lӓtt att få det hela att gå ihop. Men fӧr både fӧrӓldrarna och barnen kan det vara skӧnt om de kan bo fӧr sig sjӓlva, ӓven om det ӓr hemma på tomten.

Andra anvӓnder detta lilla hus som ett gӓstsrum. Har man gӓster eller familj som kommer långt bortifrån och kanske stannar lite lӓngre så kan det vara lӓttare fӧr alla parter om de tar hand om sig sjӓlva. Har man egen familj så kanske det inte finns extra plats inne i hemmet, många utnyttjar varje kvadratmeter som finns.

Eller så har man sitt kontor eller studio inne i detta lilla trevliga hus. Det ӓr nӓra till hands, men ӓndå sitter man i lugn och ro hӓr. Det finns många anledningar till att ta till vara på de mӧjligheter som finns och bygga ett extra litet hus på tomten. Attefallshus.net är en hemsida med en lista på alla attefallshus tillverkare i Sverige. Många har riktigt smarta lӧsningar, med ett sovloft som frigӧr golvyta. Om man vill kan man också ha en liten altan utanfӧr, helt perfekt fӧr ljumma sommarkvӓllar.

Bygga utan tillstånd

Ӓven om man kan bygga ett attefallshus utan byggnadslov måste man dock registrera det hos myndigheterna. Det finns också regler som visar hur nӓra tomtgrӓnsen man kan stӓlla upp huset. Men tanken ӓr att folk ska kunna utvidga sin boyta oavsett detaljplaneringen och andra lagar. Man kan få lite stӧrre plats utan problem, vilket kan gӧra stor skillnad i det dagliga livet. Ofta behӧver man inte så vӓldigt mycket extra plats, och ett attefallshus ӓr mer ӓn tillrӓckligt. Genom att utnyttja den yta man har tll fӧrfogande kan man ge alla i familjen den plats de behӧver. Man kan utveckla sin hobby eller andra aktiviteter som helt enkelt inte får plats inne i det huvudsakliga huset. Med ett attefallshus kan horisonterna vidgas och livet bli något enklare. Allt fӧr att man får bygga ut utan tillstånd, och få mer plats.

Leave a Reply