Home » Stora bolag satsar på jämställdhet

Stora bolag satsar på jämställdhet

  • by

Jämställdhet är inget som bör tas för givet. Det har tagit många år av starka viljor och hårda kamper för att uppnå den relativa balans som finns idag. Framför allt är det kvinnor som har varit offer för fördomar och diskriminering, även om andra grupper också varit utsatta. Det finns fortfarande mycket att göra inom detta område, och vissa bolag satsar därför hårt på jämställdhet.

Ibland är det inte jämställdhet som är problemet utan du har behandlats illa av andra orsaker. Det är ganska vanligt med problem mellan arbetsgivare och deras anställda. Trots alla de kollektivavtal och andra avtal som finns så uppstår det friktioner. Ibland kan det vara fråga om jämställdhet som när kvinnors arbeten verkar försvinna när de är mammalediga. 

Lösa tvister med lite hjälp

Det som är viktigt när du råkar ut för diskriminering av olika slag eller när du har problem med din arbetsgivare är att direkt kontakta en jurist. Du behöver hjälp för att klara av tvister, speciellt om den andra sidan försöker vända lagen till sin fördel. Då kan du ha nytta av någon som kan tyda lagarna och se var dina rättigheter inte har respekterats. Enterprise Magazine rapporterar här om RiVe Juridiska Byrå, och det är intressant läsning. 

Ibland kan det löna sig att kontakta en specialiserad jurist. Någon som har erfarenhet av den sorts problem du har och som därför är extra duktig på att tillämpa lagen. Men det är inte alltid som det behövs. Det kanske räcker med en allmän byrå där man kan lite av varje. Fråga gärna om deras tidigare klienter och fall så att du kan bilda dig en uppfattning om dem. RiVe Juridiska byrå har hjälpt många personer. 

Sätta ett gott exempel

Tyvärr finns det mycket att göra för juristerna. Varje dag är det många som blir illa behandlade eller så bryter kommunikationerna ner. Samtidigt så är det ett område som även juristerna bör tänka lite extra på. Traditionellt så har det varit ett mansdominerat yrke, men tiderna har förändrats. Allt fler kvinnor väljer att jobba med frågor som har med lagen att göra. Men det är inte något som du märker på alla företag. Jämställdhet inom juridiken viktig fråga för storbolag.

Detta storbolag sätter ett gott exempel i frågan. De vägrar att samarbeta med någon som inte satsar på jämställdhet. För det är ganska lätt att prata om det, men inte lika lätt att praktisera vad du lär. Det är klart att företagen inte aktivt går ut och tänker att de bara ska anställa män. Att kvinnor är mindre värda och de därför inte vill att de ska jobba för dem. Istället är det ofta ett överseende. Du måste vara lite mer alert om du verkligen vill satsa på den här problemställningen. 

Komma till rätta med diskriminering

Trots alla de kamper som varit för jämställdhet så fortsätter diskrimineringen att göra sig påmind. På olika sätt, det är inte alltid det är riktat mot kvinnor. För att motverka detta och agera för ett mer jämställt samhälle är det många som aktivt försöker påverka samhället. Dels i stort, genom att lagen ska vara klara och tydlig. Du ska inte kunna diskriminera på något sätt och vis, i alla fall inte lagligt. Flera jurister är involverade i denna typ av verksamhet eftersom det gäller att höras, men på rätt sätt. 

Ett annat sätt är genom att sprida information. De går ut i skolorna för att hålla temadagar. Om barn och ungdomar redan på ett tidigt stadium får lära sig av det handlar om kan det leda till positiva resultat. Mobbning är ju en del av problematiken, vilket absolut inte får lämnas obehandlad. Det finns även flera bra hemsidor och tryckt information som alla kan ta del av. 

Både jurister och andra yrkesgrupper kan göra sitt till genom att diskutera frågan inom firman. Sedan kan det hjälpa att aktivt försöka anställa personal så att det blir jämnt så att säga. På en del företag som länge varit mansdominerande har kvinnor fått söka nyanställningarna först. Om det inte fanns tillräckligt för att fylla posterna vände man sig till män. Du måste inte göra allt på samma sätt. Det viktiga är att vara medveten om jämställdhet och göra ditt bästa för att det ska fungera. 

Leave a Reply