Home » Skydda datorerna med en företagsanpassad brandvägg

Skydda datorerna med en företagsanpassad brandvägg

Man hör mycket om hackers och virusskydd Sverige, de allra flesta idag har någon form av antivirusprogram installerat på sina datorer. För att komplettera detta skydd väljer många även att aktivera en brandvägg.

MA168-datorVare sig man har en företagsanpassad brandvägg eller helt enkelt en för privat bruk, måste man själv konfigurera den. Som namnet antyder så är det som en stor mur som hindrar information från att komma in från nätet. Men samtidigt begränsar den även vilken information som går ut från datorn. Det är alltså ett bra komplement till virusskydd Sverige. Man bestämmer själv vilken information som ska släppas igenom.

När man har en stor arbetsplats med flera datorer, vilket är fallet med de flesta företag idag, kan man ha en företagsanpassad brandvägg. Man kan välja vilken eller vilka datorer som ska har rätt att motta viss information, till exempel publik ftp-trafik. Detta minskar företagets exponering till eventuella virus och hackers. Eftersom de flesta inom ett kontor använder datorerna och internet på olika sätt, behöver man ha rätt virusskydd Sverige och programmera sin brandvägg därefter.

I regel brukar man säga att det är bäst att vara restriktiv när man installerar en företagsanpassad brandvägg, likadant som när man gör det i hemmet. Det är bättre att vara riktigt skyddad och istället ge tillåtelse till vissa operationer vartefter som man ser vad som behövs. Ett virusskydd Sverige kan ta hand om många av de virus som kommer genom en brandvägg- om de trots allt skulle lyckas komma in.

Det är bättre att göra vad man kan för att slippa en obehalig situation helt och hållet. Detta är ofta inte möjligt, det finns så många olika sorters virus och annat att de flesta råkar ut för det i alla fall någon gång. Men man kan minimera skadorna genom att ha en företagsanpassad brandvägg och ett bra virusskydd Sverige. Det är inte bara de tillfällen man förlorar information eller datorn stannar som förorsakar problem, även om detta kan vara mycket allvarligt. Ett driftsbrott kan också kosta ganska mycket om det drar ut på tiden. Ju större problem desto längre ligger trafiken nere. Idag är alla beroende av internet, många sitter hela dagen framför en dator. I tillägg är det allt vanligare att koppla samman kontor och medarbetare i olika länder, något som är helt omöjligt utan att koppla upp sig till nätet. Man bör därför se noga på sitt virusskydd Sverige och sin brandvägg.

Leave a Reply