Home » Projekthantering med moderna medler

Projekthantering med moderna medler

  • by

Man har hittat gamla skrifter som innehåller planer och beräkningar för projekt. Det är ett faktum, väl bevisat genom tusentals år av erfarenhet, att man kan nå sina mål bäst när man lägger upp en plan. Med ett Gantt schema, och flera andra moderna hjälpmedel, kan man klart projektera de olika delarna av sin verksamhet och koppla ihop allt till en enhet.

MU204-projekthanteringProjekthantering tillåter ett företag att få de tre största delarna av verksamheten att fungera tillsammans. Man levererar sin produkt eller tjänst i tid, till den kostnad man kan tillåta sig och av den kvalitet som firman står för. Vare sig det handlar om större eller mindre projekt, brukar det löna sig att sätta upp ett Gantt schema, beräkna hur lång tid varje moment kräver och sedan fördela arbetsuppgifterna. Man kan klara sig utan Gantt, men det underlättar verkligen processen och ger en klar översikt av vad man håller på med.

En grundläggande del av Gantt är att man kan se direkt hur långt arbetet kommit. Dels har man den projekterade tidsplanen, men även var man egentligen står. På detta sätt kan man direkt se om man ligger bakom i tidsplaneringen, och hur detta påverkar de andra delarna av arbetsgruppen. Projekthantering innebär att man hela tiden vet vad man håller på med. Man kan inte lämna något åt slumpen, då riskerar man att förlora både tid och pengar. Gantt är bara en del av projekteringen, men en viktig del.

Ibland måste man avsluta en del av projektet innan en annan kan ta över, men många gånger så överlappar de olika momenten varandra. Med Gantt schema kan man klart se denna inbördes relation, och även när ett visst ärende ska vara avslutat. Man brukar kunna starta ett nytt moment redan innan det tidigare är färdigt, men ibland måste man vänta på att de andra ska komma ikapp. Projekthantering handlar just om detta- att kunna koppla samman olika delar till en färdig produkt.

Tid är en stor prioritet för många företag. Dels måste man hålla sitt löfte till kunderna, de förväntar sig att man levererar i tid. Men ju längre tid ett projekt tar, desto mer kostar det. Det är inte bara personalen som kostar, om man inte blir färdig i tid kan man ibland få betala olika straffavgifter, eller ge reducerat pris till kunden. Det är stor konkurrens i dagens affärsvärld, på de flesta nivåer. Man måste därför ha strikt kontroll över vad man håller på med och hålla sig till projekteringen.

Leave a Reply