Ansvar att ta hand om barnen i Lund

  • by

Det spelar ingen roll vilken situation det gäller. Barn ska alltid ha prioritet. Deras välbefinnande är extra viktigt, för de är beroende av de vuxna. De klarar sig inte på egen hand, hur kaxiga de än verkar vara. Speciellt viktigt är det att ta ansvar för barnen när de lever i svåra förhållanden. Det är inte alla som har en familj som bryr sig. Eller vuxna i deras omgivning som klarar av att tänka på de små. 

Därför har skolor och fritidsverksamheter en ganska stor roll att spela. De kan se när något inte verkar vara som det ska. Ett tecken kan vara ökad frånvaro, smutsiga kläder eller något annat som skulle kunna vara ett tecken på att något inte är helt rätt. Naturligtvis kan det finnas helt normala förklaringar så alla involverade måste vara försiktiga och taktfulla. Men ett barn ska aldrig ignoreras eller lämnas åt sig självt.   Läs hela artikeln

En framtid med jobb inom ekonomi

  • by

Att jobba med ekonomi kan innebära en rad olika arbetsuppgifter. Det är ett stort område med flera möjligheter till specialisering. Många börjar redan på gymnasienivå med att lägga grunden för en karriär inom ekonomi. Det är verkligen ett framtidsjobb, eftersom det är basen för allting som sker i samhället. Plus att med alla de lagar som finns i Sverige så krävs det någon med en gedigen kunskap.

Vilken inriktning du väljer kan bero på olika saker. Om möjligt ska du satsa på något som du tycker är intressant. Att kunna trivas på jobbet är en välsignelse som inte ska undervärderas. Ofta blir du också bättre på något som du tycker är roligt. Det i sin tur kan leda till befordran eller bättre lön. Just inom ekonomi kan det vara viktigt eftersom du hela tiden måste se vad som är nytt. Ekonomi är en bransch i ständig utveckling.  Läs hela artikeln

Skrivbord en grundläggande rättighet

  • by

Det finns ganska många saker du behöver för att kunna fungera i vardagen. Förutom basen, som bostad, säng och spis, så är det en hel del annat som du kanske inte ens tänker på. Att ett skrivbord kan vara en grundläggande rättighet är det inte många som vet. Eller att ett stort antal personer faktiskt inte klarar sig utan. Dels de som jobbar på kontor, men även skolungdomar eller rent av fängelsekunder. 

Det är klart att du kan klara dig utan, folk i utvecklingsländerna sitter ibland på golvet och pluggar. Och är glada för att de har råd att gå i skolan. Så det är inte nödvändigt för att överleva. Men det handlar inte om extrema situationer som ingen borde få uppleva. I det svenska samhället är ett skrivbord något som du troligtvis finner i alla hem. För även om du inte går i skolan så finns det alltid mycket att skriva eller läsa.  Läs hela artikeln

Därför är det viktigt med tydliga direktiv för chefsrekryteringen

  • by

Rekrytering är en viktig del av ett företags framgångar. Du måste ha rätt personal på plats för att kunna nå de nivåer du siktar på. Det spelar ingen roll vilken bransch du är aktiv i, det är en generell princip. Framför allt gäller det för poster som är känsliga, kräver en viss utbildning eller har stort ansvar. Det är inte så konstigt att flera företag lägger ner stora pengar på så kallad head hunting eller rekrytering av olika slag. För att det ska fungera måste dock kravställningen vara klar och tydlig. Läs hela artikeln