Home » Nyttan av vatten

Nyttan av vatten

  • by

Kroppen innehåller mycket vatten och det är livsviktigt att det regelbundet fylls på. Men vatten kan användas till så mycket mer om man kontrollerar det på ett eller annat sätt. Genom att dämma upp ett vattenflöde kan man skapa energi, till exempel. Och vatten kan även användas till att skära till olika material.

MA350-vatten, en naturkraftDet viktiga när man vill använda vatten till att skära i ett material är vilket tryck man har på strålen. Genom att koncentrera detta och öka trycket kan man ta sig igenom mycket starka och tjocka material. Vattenskärning waterjet har praktiserats i flera årtionden nu. Till att börja med använde man sig bara av vatten. Gummi, plast och matvaror kan alla skäras med en ren vattenstråle. Trycket är högt, minst 4 000 bar, och man kan skära materialet mycket fint. När man arbetar med bara vatten begränsas man till mjukare material.

Om man blandar vattnet med sand, ett så kallat abrasivmedel, kan man ta sig igenom hårda material. Abrasiv vattenskärning waterjet används för att figurskära stål, granit, titan och andra hårdare material. Strålen är fin och precisionen är hög, så man kan få precis den form och figur som man önskar. Snittet är också rent, det behövs väldigt lite efterarbete när man använder vatten för att skära.

En annan fördel med vattenskärning waterjet är att det är rent och inte förorenar omgivningen. Det bildas inga ångor eller gaser, och man behöver inte heller skydda mot smälta metaller. Eftersom det handlar om kallskärning bildas det inte heller några spänningar inne i materialet. Detta kan annars vara ett problem när man hettar upp till exempel metaller för att kunna forma och skära dem. Det bildas lätt sprickor, en del mycket små men avgörande för hållbarheten.

Eftersom man inte behöver bearbeta materialet så mycket efter vattenskärning waterjet kan man spara mycket pengar. Faktum är att hanteringen och produktionen tar minimal tid när man skär alla material med samma verktyg. Man kan skära både tunnare och tjockare material med samma maskin, det är ofta möjligt att ta sig igenom så tjocka material som 100 mm stål.

Det är helt fantastiskt hur användbart vatten är. Förutom att hålla människor vid liv så underlättar det också produktionen i industrin. Att man även kan göra mycket svåra kontursskärningar med hög precision är en klar fördel. Vatten bidrar verkligen till en billigare, renare produktion av viktiga komponenter, vilket alla parter kan dra nytta av.

Leave a Reply