Home » När ditt företag behöver bilar

När ditt företag behöver bilar

  • by

I ett företag behövs det inte sällan något slags transportmedel för att anställda eller du själv ska kunna ta dig runt. Och det är en apparat som kräver en del tid, eftertanke och arbete. För att du ska kunna utnyttja tiden till annat kan du bland annat få hjälp med biten med bilarna.

36-leasing-fordon-bil-fleet-managementVisserligen finns det kollektivtrafik på de flesta ställen i landet i dag som har relativt regelbundna avgångstider. Men oftast räcker det inte om man kör inom jobbet. Då kan det vara så att du eller någon av dina anställda behöva komma iväg snabbt och lätt utan omständigheter. Och utan att man måste vänta på bussen eller tåget.

Fleet management

När det gäller företag och dess transport via bilar finns det någonting som kallas för fleet management. Och du kan få mer information om fleet management här. Visst kan det verka lite klurigt i början men för att du ska kunna räta ut dina eventuella frågetecken är det enklast att ta kontakt med LeasePlan.

Fleet management handlar om att du och ditt företag kommer att få hjälp med kostnaderna, effektiviteten och tillgängligheten. Det är inte så lätt att hålla reda på allt men här får du hjälp av några som ha en lång erfarenhet i branschen, ända sedan början på 1960-talet.

Eftersom LeasePlan hjälper till med att skapa paket som är unika för företagen kan du känna dig trygg med att tjänsterna kommer att motsvara dina och ditt företags behov. Det kvittar med andra ord om du har en så kallad vagnpark som består av en enda bil eller annat fordon eller om du har x antal fordon.

Leasa bil

Det finns många fördelar med att leasa tjänstebil hos LeasePlan, bland annat står de för ekonomiska risker, något som kallas för ”operationell leasing”. Detta är alltså den största skillnaden mot det som kan beskrivas som vanlig leasing. Med andra ord är det en fördel för dig med tanke på om någonting exempelvis skulle bli dyrare än beräknat kommer LeasePlan att stå för det i stället för du själv.

Oavsett hur många fordon ett företags vagnpark består av kan det blir något komplicerat att ta hand om den. Det är en hel del processer som är i gång samtidigt och de behöver ses över och många beslut ska fattas på olika nivåer.

Om du får hjälp med detta kommer du att kunna få tid över till annat inom företaget i stället. Du kommer så småningom att se hur du tjänar in både tid och pengar. Plus det som förmodligen är den största fördelen – att du slipper de ekonomiska risker som finns när det gäller tjänstebilar och förmånsbilar.

Tänk stort

Kommunerna som finns runt om i landet är oftast en väldigt stor arbetsgivare men kanske inte alltid så attraktiv i mångas ögon. Men nu har man börjat se sig omkring och försöker hitta olika sätt som kan göra att en kommun blir mer attraktiv som just arbetsgivare. I Vellinge kommun kanske anställda kan få leasa bil genom kommunen som ett steg i detta.

Tanken med detta är att alla de som arbetar som fast anställda i Vellinge kommun skall kunna få ett erbjudande om att leasa en bil. Betalningen sker genom ett bruttoavdrag på lönen och efter tre år ska den anställde kunna köpa ut bilen förmånligt. Än är inget beslut taget angående huruvida förslaget ska gå igenom eller inte.

Dock kan detta vara ett förslag som många fler kommuner säkerligen skulle kunna fatta intresse för och det säger också lite om hur smidigt det är att leasa en bil.

 

Leave a Reply