Home » Molntjänster ökar dina möjligheter

Molntjänster ökar dina möjligheter

 • by

Molntjänster kan användas för olika ändamål. En del människor använder sig exempelvis av två datorer. Med ett datormoln kan de spara filer med båda enheterna, och jobba parallellt mellan datorerna. Andra använder molnet för att säkerhetsspara filerna som finns i deras enheter. 

Molntjänster blir allt vanligare. Den största anledningen till detta är kanske möjligheten till att kunna säkerhetsspara sina bilder eller filer. Vi lever också i en tid där arbete tenderar att flyta ihop med fritid. Genom att spara saker i molnet kan vi arbeta från flera enheter. För att förstå hur molntjänster fungerar kan du behöva en uppfriskning av dina IT-kunskaper. Det finns många plattformar på nätet som kan hjälpa dig. Allt fler väljer att besöka https://www.aktiv.se/utbildning-excel/.

Fördelar med molntjänster

 • Du får genom dina utökade lagringsmöjligheter en större flexibilitet. Det ger också ökad flexibilitet till företag som är i behov av att spara mer data.
 • Du får större möjligheter till att återställa data som gått förlorad. Många personer kanske inte har de bästa lösningarna för datahantering implementerat. Detta kan leda till en krasch av hela systemet. Ifall mycket data finns sparat i molnet ökar chanserna att kunna göra en fullständig återställning av systemet.
 • Du slipper även de ständiga uppdateringarna som de vanliga operativsystemen i regel kräver. Har du köpt en molntjänst är det upp till företaget att se till så att allt fungerar. 
 • I många fall sparar du också mycket pengar. Kolla exempelvis på vad datorer med mycket lagring kostar. I regel handlar det om en ansenlig summa pengar. Tar du in en extern tjänst betalar du dock bara en månadsavgift eller en årsavgift. Många gånger kan du även avsluta tjänsten med kort varsel. 
 • Säkerhetsaspekten är också viktig. Detta förutsätter dock givetvis att den externa tjänsten har ett krypterat säkert system. Du som kund behöver dock inte vidta extra åtgärder för att säkerställa lagringen på din dator. Lagringen finns som vi redan har nämnt i molnet. 
 • Molntjänster sägs även kunna öka konkurrensen mellan små och stora företag. Förr i tiden behövdes stora investeringar i datakapacitet för att ett företag skulle kunna komma igång. Idag är dock konkurrenssituationen annorlunda, vilket inkluderar mindre företag som kan förlägga sin datahantering i molnet, i utbyte mot en månadsavgift. Det är alltså inte tal om någon stor initial investering.

Vill du lära dig mer om dessa IT-relaterade tjänster? Du hittar mycket intressant hos https://www.aktiv.se/utbildning-word-expert/

Framtidens arbetssätt

Framtidens arbetsplats kan komma att vara på olika platser. Mer specifikt handlar det om ett och samma företag som låter sin anställda arbeta från olika platser. En del kanske väljer att arbeta från hemmet, medan andra väljer att arbeta från andra länder.

Med molntjänster ökar möjligheterna till att kunna utföra arbetet korrekt. Det enda du egentligen behöver är en internetuppkoppling och en dator. Du kan sedan koppla upp dig mot molnet och arbeta med dina kollegor. 

Detta kan även vara ett sätt för företagen att belöna sina bästa anställda. De som ständigt briljerar på jobbet kan i det här fallet få arbeta på distans under perioder. Studier har genomförts i USA gällande möjligheterna till att arbeta hemifrån. Cirka 40% av de tillfrågade skulle gå med på en lönesänkning ifall de fick möjligheten till att jobba hemifrån.

Molntjänsterna erbjuder även möjligheten till att flera jobbar med ett dokument samtidigt. Detta kunde tidigare endast genomföras genom att skicka kontinuerliga mejl till varandra. Detta var inte bara krångligt, risken var även stor att man skulle blanda ihop olika filer med deras namn. 

Redan idag sker den här typen av arbetskoordination på flera företag som inte erbjuder arbete hemifrån. Det kan exempelvis handla om ett multinationellt företag, där de anställda reser mycket i tjänsten. De anställda är då tvingade till att samarbeta trots att de kanske befinner sig i olika tidszoner. 

Slutligen bör det tilläggas att många molntjänster sparar dina filer, eller ditt dokument, i den stunden du genomför handlingen. Detta innebär i praktiken att varje ord som jag skriver i den här artikeln sparas direkt. 

Ett företag som erbjuder distansarbete kan erbjuda medarbetarna distanskurser när de vill lära sig något nytt. De behöver dock inte tillhandahålla kurser på egen hand, de kan istället ta in externa företag för detta. PC för Alla ger goda råd om hur du använder Excel fullt ut.

Potentiella risker

Vi har redan konstaterat att Molntjänster fortsätter att locka företag. Men finns det några negativa aspekter att ta i beaktande? 

 • Hur du än vänder och vrider på det så finns det en dataintegritetsrisk. Din data kan alltså i värsta fall få obehöriga besökare. Det är upptill företaget som tillhandahåller molnet att förhindra detta. Du ska därför välja en leverantör som tar sekretess på allvar.
 • Internetuppkopplingen är mycket viktig för att du ska nå dina filer. Har du ingen internetuppkoppling kan du inte nå dina filer, och inte heller arbeta. Detta är kanske endast ett problem ifall du jobbar för ett företag som erbjuder distansarbete från andra länder. I Sverige har du trots allt nästan alltid tillgång till en hygglig internetuppkoppling.
 • Du kan ha tillgång till en hygglig internetuppkoppling på en offentlig plats, men är den säker? Detta är även en säkerhetsrisk du måste ta i beaktning om du jobbar från hemmet, i synnerhet i andra länder.
 • Vi har redan varit inne på dataintegriteten, men vi måste även nämna att det finns nivåer av säkerhet. Många företags viktigaste uppgift är att skydda sin data. Är du säker på att du är villig att lägga den uppgiften på någon annan? Ibland är svaret ja. Du måste dock vara medveten om risken. 
 • Eventuella tekniska problem är ytterligare en säkerhetsrisk. Ligger molnet nere kan du inte heller nå dina filer. Många företag vidhåller dock att de har backups som gör att du alltid kan nå dina filer. Ett bra tips är att kolla på tidigare omdömen. Ifall det inte finns några tecken av tekniska problem i omdömena är det givetvis en god indikation.
 • Det finns även en riskfaktor relaterad till en eventuell cyber-attack. Det finns med stor sannolikhet hackare därute som kontinuerligt försöker hacka stora dataföretag. Lyckas de hacka just din tjänsteleverantör kan dina uppgifter läcka ut. Ingen vill hitta sina privata filer på det öppna internet. 

Leave a Reply