Home » Lika villkor för alla barn

Lika villkor för alla barn

  • by

I dagens samhälle finns det vissa barn som lever i fattiga familjer. Den fattigdom man ser i Sverige är inte likadan som den i utvecklingsländerna, men det finns många barn som lider för att föräldrarna inte har tillräckligt med pengar. Många anser att detta inte bara är statens ansvar utan att alla kan hjälpa till på något sätt.

MU59-Rädda BarnenEn av de mer kända hjälporganisationer som finns är Rädda Barnen. De har gjort mycket gott i många olika delar av världen. Många stöder dem genom att ge en gåva i form av pengar, men även att hörsamma när de samlar in barnkläder och annat som kan behövas lokalt. Av alla de pengar de samlar in är det bara 10% som går åt till adminstrativa nödvändigheter.

Lokala Rädda Barnen organisationer hjälper ofta till i samband med flyktingläger och asylmottagningar. Många av dessa personer kommer från varmare länder och behöver barnkläder och annat som passar för det svenska klimatet. Man kan ofta även bidra genom att donera leksaker och annat som en familj kan tänkas behöva. När det är krig någonstans kommer det ofta en stor mängd flyktingar på samma gång, och de flesta har inte mycket mer än det de står och går i.

Rädda barnen samlar inte bara in barnkläder för att hjälpa barn i olika situationer. Man arbetar även aktivt för att barn från familjer som inte har det så gott ställt inte ska bli utsatta för mobbning eller trakasserier. Detta gör man genom att utjämna olikheter på diverse nivåer så det inte märks så mycket vem som är rik och vem som har lite mindre pengar.

Man försöker påverka politiker och beslutsfattare så att barn inte behöver lida i onödan. Till exempel arbetar Rädda Barnen för att barn inte ska kunna vräkas från sina hem. Detta kräver ganska mycket arbete från myndigheternas sida, så man inte behöver komma fram till detta drastiska beslut. Målet är att alla barn ska må bra och att ingen ska fara illa.

En hjälporganisation gör alltså mycket mer än samla in barnkläder och skicka pengar till katastrofområden. Barn över hela världen har behov av hjälp på ett eller annat sätt, inte alltid på ett påtagligt eller akut sätt. Vuxna har ett ansvar att se till att de mår bra och kan växa upp på bästa sätt. En del behöver bara en kamrat, en vuxen som lyssnar och visar förståelse. Det har de rätt till.

Leave a Reply