Home » Lagstadgad rätt till hjälp

Lagstadgad rätt till hjälp

  • by

Det finns olika grupper i samhället som har behov av lite extra hjälp för att kunna leva vad som brukar kallas ett normalt liv. För en del är det ett fysiskt handikapp som skapar hinder, andra sliter med psykiska problem eller andra funktionsstörningar. Vilken kategori man än hör till finns det lagar om hjälp till utbildning och arbete.

MU189-AspergerEn av dessa lagar är LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Den har bidragit till att många som tidigare hade svårt att utbilda sig och få ett arbete, på grund av olika anledningar, idag har ett bra jobb. AST Cedergruppen i Stockholm är ett av de center som jobbar med personer som har Asperger syndrom eller liknande problem. Framför allt de som inte har jobb, men önskar komma igång. Ofta är det första steget det svåraste och här kan man få hjälp.

AST Cedergruppen har två center, ett ligger på Kungsholmen och det andra i Liljeholmen, Stockholm. För att få plats måste man söka genom sin kommun, och det kommer under LSS Daglig verksamhet. Det finnss nu lag som säger att om man har blivit beviljad stöd, har man själv rätt att bestämma i vilken verksamhet man vill utnyttja denna hjälp. Eftersom AST Cedergruppen är med i LOV-systemet, som det kallas, har man större chans att få en plats.

På AST Cedergruppen lär man först känna individen och ser vilken potential man har. Det är viktigt att förstå vad man kan klara av, men också hur mycket man är villig att satsa själv. Asperger syndrom kan ta sig uttryck på olika sätt, alla har sina individuella gränser och problem. LSS är ett steg i rätt riktning, att under avslappnade former kunna arbeta. Man ser också på vilken utbildning och erfarenhet som personen redan har. Det kan hända att man kan få arbeta med något som passar en bättre om man tar en liten vidareutbildning eller kurs. Då kan man få hjälp att hitta en bra kurs och även stöd vid studier i Stockholm.

Hur man ska tillämpa LSS beror mycket på vilket handikapp man har, eller vilka problem man har. Det har hjälpt många att få loss de pengar regeringen har satt av för att hjälpa dessa olika grupper. Ett center som Cedergruppen i Stockholm kan vara skillnaden mellan ett aktivt liv och ett där man bara sitter hemma. Det handlar helt enkelt om hjälp att klara sig själv.

Leave a Reply