Home » Forskning visar nya rön kring Aspbergers 

Forskning visar nya rön kring Aspbergers 

  • by

Inte alla som har Aspbergers upplever sina symptom på samma sätt, det är ett syndrom som kan variera ganska rejält. Som flera andra tillstånd så faller det under autismens spektrum, även om det anses vara en av de mildare formerna. Ett av de stora tecknen på Aspbergers är hur man kommunicerar med andra, men också förmågan att utföra vissa sysslor. Helt klart är det något som påverkar det dagliga livet.

571-5-aspbergersVissa saker som är naturliga för de flesta och som man snabbt kan göra nästan utan att tänka tar lång tid för en person som har Aspbergers. Små saker kan upplevas som stora, typ att det kan kännas som att kläderna skaver eller att ett ljud är allt för starkt. Många tar det som sägs rent bokstavligt, att läsa av kroppsspråket eller små fina vinkar kan vara helt omöjligt. Allt detta gör att många barn med Aspbergers har behov av hjälp för att kunna klara av vardagen. Vilken hjälp som behövs är mycket individuellt och måste utredas i varje enstaka fall.

Hjälp för de med ett syndrom

Det är inte lätt att höra sin diagnos, att få reda på att man själv eller ens barn har något som kallas för Aspbergers. Samtidigt så kan det vara en lättnad, att få en förklaring på mycket som annars verkar konstigt. Men tillsammans med denna kunskap så uppstår det en mängd frågor om hur man nu ska klara av det dagliga livet. Gå i skolan, utbilda sig och skaffa ett arbete. Spela fotboll, gå på kurs eller delta i andra fritidsaktiviteter. För många av dessa saker kan det behövas lite speciell assistens. Läs mer här om stöd till personer med Aspbergers syndrom och deras familjer.

Det är inte fråga om begränsad intelligens, eller att fungera rent intellektuellt. Faktum är att ibland kan det vara tvärtom, de personer som har Aspbergers kan verkligen koncentrera sig och utföra vissa uppgifter. Om de tycker att de är intressanta, annars kan det vara jobbigt att ta till sig ens den lättaste informationen. Det finns alltså ingen färdig mall som kan användas för alla som har detta syndrom, utan hjälpen måste vara individuell. Med rätt person på plats, en som har erfarenhet och kunskap, kan vardagen flyta på som den ska. När man har någon vid sin sida som respekterar ens problem och försöker vara till hjälp så kommer det att bli lättare att ta itu med det som är jobbigt. Man kan till exempel vända sig till TRF Assistans.

Kan Aspbergers bli botad?

Det finns idag inget direkt botemedel för autism och alla dess underavdelningar. Man kan ta vissa mediciner för att lindra symptomen, allt beroende på vad som är allra mest jobbigt. Samtidigt så kan personlig hjälp och assistans vara ovärderlig för att kunna göra allt det som anses vara normalt i samhället. Men nu har nya rön visat på att en del blir av med sina problem vartefter som de växer upp. Detta inslag i Sveriges Radio rapporterar om hur viss forskning konstaterar att vissa växer ifrån Aspbergers.

Om detta är fallet kan det vara till enorm tröst för alla de familjer som idag sliter med att ha ett barn med Aspberger. När man dagligen ser sitt barn ha det jobbigt både hemma och i skolan kan det leda till en mycket stor press och i vissa fall depression. För att inte tala om barnet självt, det är aldrig lätt att vara annorlunda. För många är det till hjälp att bemötas på ett värdigt och respektfullt sätt. Samt att få den hjälp som behövs. Alla har rätt till ett fullvärdigt liv och ibland krävs det personlig assistans för att detta ska vara möjligt. Familjen kan göra en hel del för att hjälpa till men det finns gränser för vad man orkar och klarar av. Ofta kan en professionell, utomstående person vara precis vad som behövs.

Det är idag inte helt klart varför en del får Aspbergers. Man tror att det kan finnas vissa ärftliga faktorer som spelar en roll. Samtidigt så beror det inte på individen eller upplevelser i barndomen om syndromet ska visa sig eller inte. Vad man istället fokuserar på mest är hur man ska kunna ge stöd till de som har behov.

 

 

 

Leave a Reply