Home » Den bästa miljön för medarbetare  

Den bästa miljön för medarbetare  

  • by

En bra arbetsgivare bryr sig om sina anställda. Detta är bäst inte bara från en human synpunkt, men också rent ekonomiskt. Det har nämligen visat sig att när medarbetarna trivs på arbetsplatsen så jobbar de bättre. Antal sjuktimmar minskar och produktiviteten ökar. Därför satsar många nu på att ge sina anställda förmåner och uppmuntran, på flera olika sätt och vis.

picEtt sätt är genom att skapa en god arbetsmiljö. Ljusa färger, öppna utrymmen och växter är några av de tilltag som en del arbetsgivare har ordnat med. Sedan är det idag vanligt med kickoff eller andra roliga aktiviteter, som binder samman gruppen och gör alla redo för arbete. En fruktkorg, abonnemang på gymmet och mycket annat kan vara sätt att göra jobbet attraktivt.

Bra medarbetare som trivs

Det är naturligtvis inte bara miljön som är viktig för att alla ska trivas. Arbetsuppgifterna, tempot och det allmänna samarbetet är saker som kan göra stor skillnad. Därför är ett stort antal arbetsgivare noggranna med vem de anställer. Man vill helt enkelt ha personal som passar ihop och som naturligtvis kan sina saker. Fel person kan göra stor skada för hela gruppen, och det behöver inte nödvändigtvis vara någon som är problematisk.

Det krävs dock en viss flexibilitet att anpassa sig till en ny arbetssituation, och även en vilja att lära. Allt detta försöker man förstå redan vid anställningsintervjun, för att undvika att slösa med sina resurser. Jobzone hjälper er med rekrytering inom ekonomi och administration.

Att gå genom ett rekryteringsföretag eller liknande anordning kan snabba på processen och göra det lättare att hitta fram till rätt person. Det samma gäller ju för den som söker jobb, man önskar sig en intressant och givande anställning. En omgivning och arbetsmiljö där man kan trivas och gärna växa inom sitt yrke. Läs mer här om bemanning till kontor och bilda dig en egen uppfattning om det kan vara något för dig.

Att jobba på kontor

Kontor är ett ganska allmänt begrepp, även om det i princip handlar om samma sak. Själva branschen kan variera men arbetsuppgifterna är ofta liknande. Det behövs någon som skriver brev, gör mejlutskick, kontrollerar bokföringen och brygger kaffe. På mindre kontor så får man ofta göra flera arbetsuppgifter, medan de större företagen kan ha en hel avdelning som bara sysslar med en sak.

Men alla kontor är inte likadana, vissa arbetsgivare har tänkt igenom själva arbetsplatsen och lyckats skapa en trivsam miljö. Fråga är huruvida kontorslandskap är bra för medarbetarna eller inte. Om vilken miljö som är bäst kan man läsa mer i den här artikeln från Dagens Industri. Inom vissa områden så måste man ha enskilda rum medan andra trivs bäst med att sitta i ett stort, öppet rum. Mycket beror på arbetsuppgifterna men även hur rummet är planerat. Det finns bra ljuddämpande material som kan användas så gott som på varje yta, vilket minskar buller avsevärt.

Ett alldeles eget litet kontor

Man måste inte alls vara ett så stort företag för att ha nytta av ett kontor. Att hyra ett eget kontor har blivit mycket populärt bland småföretagare. Läs mer om detta i denna artikel från Eskilstuna-Kuriren. Ett litet ställe där man kan ta emot kunder, sköta allt pappersarbete och korrespondens. Det är klart att garaget kan utnyttjas till mycket men om man hoppas på att växa med sin verksamhet är det bäst att starta upp riktigt ordentligt.

Även på dessa små kontor och företag kan det vara bra att skapa en god miljö redan från början. Det krävs ingen dyr inredning för att göra det trivsamt, utan det räcker med lite färg och planering. Var man ställer olika möbler kan spela en stor roll. Det är inte för inte som de större företagen hyr in en inredningsarkitekt när de vill förnya arbetsplatsen. Hur ljuset faller är viktigt och även känslan av rymd och utrymme.

Den bästa arbetsplatsen

Det är alltid bra när man får jobba med något som är intressant eller roligt. Genom att hålla kontakt med bemanningsföretag så kan det vara lättare att hitta fram till dessa anställningar. Men det kräver också att en själv är villig att ge lite extra, att komma in i gruppen och jobba tillsammans med de som redan finns där. En bra ledare vet hur ett team kan hållas ihop och vad som behövs för att det ska fungera.

Idag satsar ett stort antal företag på diskussioner och gruppmöten. Alla ska ha en möjlighet att uttrycka sina åsikter och dessa ska värderas. För när de anställda känner att de är involverade och en viktig del av verksamheten, så brukar de också se på sina arbetsuppgifter på ett helt annorlunda sätt. Helt klart så måste det alltid finnas en ledning och ibland fattar de beslut utan att konsultera andra. Men på det stora hela så kan ofta medarbetarna ha ett positivt inflytande på verksamheten. Det är trots allt de som håller på med jobbet och är i en direkt position att se hur det fungerar.

Långsiktiga mål och planering

Även omgivningarna där arbetet utförs spelar en stor roll. Vissa fabriker i de norra delarna av landet har installerat speciella lampor. Dessa ska kompensera för det faktum att det är mörkt hela dagen, något som kan leda till depression och sjukskrivningar. Återigen ser man en vinnande situation eftersom alla tjänar på det. Rätt person till jobbet och en miljö där alla trivs. Detta är långsiktigt tänkande som verkligen lönar sig för alla.

Leave a Reply