Home » Därför är det viktigt med tydliga direktiv för chefsrekryteringen

Därför är det viktigt med tydliga direktiv för chefsrekryteringen

  • by

Rekrytering är en viktig del av ett företags framgångar. Du måste ha rätt personal på plats för att kunna nå de nivåer du siktar på. Det spelar ingen roll vilken bransch du är aktiv i, det är en generell princip. Framför allt gäller det för poster som är känsliga, kräver en viss utbildning eller har stort ansvar. Det är inte så konstigt att flera företag lägger ner stora pengar på så kallad head hunting eller rekrytering av olika slag. För att det ska fungera måste dock kravställningen vara klar och tydlig.

Chefer har stort inflytande på hur en verksamhet verkar. De kan göra mycket för att det ska vara en god stämning på arbetsplatsen. Samtidigt ska de ha kontroll över allt som sker, utan att vara kontrollerande. Alla vet att en bra chef ska vara inspirerande och hålla samman gruppen. samtidigt som de ansvara för att projekt blir klara i tid eller att man uppfyller den kvalitet som förväntas. Med andra ord är det en av de poster som du verkligen vill lägga ner lite möda på att fylla.

Hjälp att hitta rätt

Det är en lång process när du ska anställa någon till en viktig position. Till och med för mindre kvalificerad arbetskraft är det vanligt att ta in ansökningar och sätta igång med urvalet. Allt detta tar både tid och andra resurser i anspråk, speciellt om det är en särskild post som ska tillsättas. Plus att det inte alltid är så lätt att tyda ansökningarna. Vissa saker är uppenbara, som utbildning och erfarenhet. Men det är ju så mycket annat som kan göra en person kvalificerad för arbetet. Ibland är det inte förrän efter upprepade intervjuer som du har en klar bild av vem som är bäst lämpad. Kompetent rekrytering för företagare som vill göra bra val.

Därför lägger många företag ut denna del av verksamheten på en utomstående firma. Någon som är specialiserad och som kan det där med rekrytering. Ett alternativ är att använda ett program som gör det lättare för dig att hitta fram bland alla sökande. Som kan ta hand om flera av de mer rutinmässiga momenten så att du kan gå direkt till intervjuerna. Det finns databanker inom olika yrken och positioner som kopplar samman sökande med platsannonser och behov. Speciellt för chefer så lönar det sig att ha kunnig personal med bra redskap som letar bland tillgängliga kandidater. Att hitta rätt chef till företaget är viktigt.

Vad är en bra chef?

Till att börja med så kanske du vill ha en chef som är bekant med din bransch, men det är inte alltid nödvändigt. Om du hittar rätt person så kan de alltid lära sig detaljerna. Ibland är det till och med någon som inte jobbat i den positionen tidigare. Helt klart så kan en gedigen utbildning vara bra att ha i botten, gärna då med inriktning på chefsposition och ledarskap. Fast samtidigt så har många bra chefer börjat från grunden och jobbat sig upp. De vet vad det innebär att vara på lagret eller försäljning.

Den sortens erfarenhet kan vara till nytta eftersom en chef ska kunna känna empati med andra. Det handlar om att inspirera och lyfta fram det varje individ är bra på. På pappret låter det enkelt men i praktiken kräver det sin man. Eller kvinna, för många av de bästa cheferna idag är kvinnor. Veckans Affärer skriver här om en otippad chefsrekrytering. Det är inte alltid uppenbart vem som ska bli nästa chef, även i välkända företag eller organisationer. För bara en verksamhet vet vad de letar efter i en chef.

Många tycker att en chef ska kunna lyssna. Vara lyhörd både för det som sägs och det som man bara anar. Detta innebär att hen måste vara en del av gruppen, en ledare som följer med i vad som sker. Andra menar att ärlighet och trygghet är viktigt. De ska kunna lita på chefen och respektera hens position. Samtidigt så måste chefen lita på medarbetarna, att de är kapabla och kan klara av sina uppgifter. Naturligtvis kan det variera beroende på arbetsplatsen och det man sysslar med. Men dagens chefer har en viktig roll att fylla.

Hur du hittar din nästa chef

En chef kan alltså göra stor skillnad på arbetsplatsen. Hen kan vända en trend, lyfta företaget från lågkonjunktur till nya höjder. Eller helt enkelt fortsätta det arbete som någon annan startat. En sak är säker, och det är att du ska vara nog med vem du anställer som chef. Därför är det viktigt med tydliga direktiv för chefsrekryteringen. Läs mer i denna artikel i Aftonbladet.

För när du väl har någon på plats, oavsett position, är det inte så lätt att byta ut dem. Om det visar sig att personen ifråga inte är det bästa valet så kan det skapa ganska stora problem. Naturligtvis kan du aldrig vara helt säker förrän de kommer igång och jobbar. Men genom att vara försiktig och välja noga så kan du undvika problematiska och dyra situationer.

Därför ska du ge rekryteringsbyrån eller avdelningen tydliga direktiv om vad som förväntas av den nya chefen. Vilka saker som är absolut nödvändiga, eventuella utbildningar de måste ha, och så vidare. Vissa positioner går inte att fylla utan en bakgrund inom yrket. Sedan kan det vara bra att specificera sådant som du skulle vilja se i kandidaten men som inte är absolut nödvändigt om allting annat är på plats. Egenskaper som kan göra det lättare att fylla positionen eller erfarenhet inom ett visst område. Kanske en viss fördjupning i delar av företagets verksamhetsområden.

En lång men nödvändig process

Att rekrytera någon kan ta tid. Först ska du som sagt formulera de krav du har på kandidaterna. Vare sig du sätter ut det i en annons eller letar själv efter någon bra så behöver de veta vad som förväntas av dem. Men ofta så får intresserade personer ansöka om en post de är intresserade av. De skickar in sina cv och annan information som företaget önskar. Sedan ska dessa ansökningar sållas, så att du får fram de som kvalificerar sig för en första intervju. Du kanske vill få mer information om deras lämplighet eller se hur de är i verkliga livet.

Ditt intryck av en kandidat kan vara avgörande. För en person kan verka helt perfekt på pappret, men det gäller att fungera på arbetsplatsen också. Återigen så är ju ingenting helt säkert, men du kan i alla fall få en god ide’ om vad du kan förvänta dig. Bland alla de som du har intervjuat brukar det bara vara några stycken som du vill träffa igen. Kanske bara en eller två, men ofta krävs det lite djupare rekrytering för en chefsposition.

När du har en god kandidat kan förhandlingarna påbörjas. Hen säger sina krav, typ lön och förmåner, medan företaget har sina tankar om saken. Det gäller att hitta en lösning som båda parter kan leva med, för annars blir det en dålig start och risken för att hen inte stannar länge ökar. Sedan är det bara att sätta igång. Introducera den nya chefen och uppmuntra alla att samarbeta. Om du gått igenom processen med rekrytering så noga som möjligt kan du förvänta dig en ljusare framtid.

Leave a Reply