Home » Archives for February 2021

February 2021

Jurister granskar fängelserutinerna

  • by

De intagna upplever ofta tiden i fängelset som svår. Under en lång tid försökte man inte omvända fångarna och leda dem in på rätt bana i livet. Med åren kunde dock forskningen visa att samhället hade mycket att vinna på att erbjuda utbildning och förbättringsmöjligheter. Trots detta upptäcker man med jämna mellanrum att vissa anstalter inte följer riktlinjerna.

Dessa riktlinjer kan innefatta en rad olika områden. Ett exempel är rätten till besök samt tid i rastgården. En del fångar behöver isoleras på grund av deras egen säkerhet. I dessa fall kan det vara extra svårt att erbjuda en meningsfull vardag. Läs hela artikeln