September 2018

Så kan barn ha nytta av massage

  • Kalle 

Att massage är bra för dig är ingen hemlighet. Vare sig det är som behandling av skador eller bara för ren njutning så vill de flesta få massage så ofta som möjligt. Det har nu också blivit allt vanligare med massage av barn. Dels små bebisar som har sina speciella behov, men också massage av barn i skolåldern. Men det är inte alla som är positiva till denna utveckling, i alla fall inte de olika metoder som används för att massera de små.

Inom vården börjar massage av äldre att sprida sig. Det har visat sig hjälpa dem komma till rätta med oro och även många fysiska problem. Vad de som sysslar med massage hoppas på är att det ska bli ett vanligt alternativ även för barn som sliter med svåra situationer. Att massagen ska ge dem den avslappning och uppmuntran de så väl behöver. Läs hela artikeln