Postfacken som blev en het potatis 

166-6-1-postfack-sortera-post
Att sortera post kan ta tid. Trots internet så skickas det dagligen ut mycket post. Vissa större företag har minst en person som bara tar hand om alla brev och andra försändelser som kommer in. Efter sortering så placeras de ut i fack där alla kan hämta sina brev. I bostäderna så läggs posten direkt i dörren, genom de fack som finns där.

Men ibland så kan det bli problem. Facken kanske är för trånga, vilket gör det svårt att få in posten. Eller så har inte posthanteringen ett kontor i närheten så det blir allt för långt för de bosatta att åka för att få sina brev Ibland uppstår det liknande situationer som man då gör sitt bästa för att lösa så fort som möjligt.

Läs hela artikeln

Undvik de vanligaste misstagen med tjänstebil 

119-6-1-tjanstebil-undvik-misstag

Inom vissa yrken så är det grundläggande att ha en bil. Du måste köra varje dag eller kanske tillbringa flera mil på vägarna runt om i landet. Samtidigt så låter många arbetsgivare sina anställda använda tjänstebilen privat, bland annat för att ta sig till och från jobbet.

Naturligtvis är allt detta omgärdat med regler och skatter. Därför ska du vara försiktig när du har tjänstebil, och undgå några av de allra vanligaste misstagen. Bland annat gäller det att se om det verkligen lönar sig och vilken bil som kan vara den allra bästa att köpa. Planera allt noga redan från början och väg alla för-och nackdelar mot varandra.

Läs hela artikeln

En digital framtid i arbetslivet  

Det finns inget tvivel om att elektronik av olika slag har förändrat arbetsplatserna radikalt. Ingen kan idag tänka sig att jobba utan datorer eller mobiltelefoner, det är lika normalt som att klä på sig varje dag. Digitala hjälpmedel underlättar arbetet och gör det mer effektivt, det är en helt normal del av vardagen.

picMen för inte så länge sedan så skrevs allt för hand eller på maskin. Man ringde upp sina kunder på telefon och om de inte var på kontoret så var det bara att ringa lite senare. Sekreterare tog emot besked och skrev ner allt på papperslappar. Helt klart så är världen en annorlunda plats idag.

Läs hela artikeln

Populärt med bankaffärer på nätet  

De flesta använder sig idag av internet för att ta hand om sina affärer. Privatpersoner har sina konton här, antingen direkt i en internetbank eller med uppkoppling till sin vanliga bank. Det är här man betalar sina räkningar och kontrollerar saldot, samt överför pengar till andra konton. Men det är också på nätet som många handlar på börsen.


picDe stora salarna fulla av siffror och folk är nu något som kallas för historia. Idag ligger börsen och aktiehandeln på nätet, och det är via mejl eller telefon som man köper och säljer. För många har omställning tagit lite tid att vänja sig vid, men helt klart så är det nu mer effektivt än tidigare.

Läs hela artikeln

Den bästa miljön för medarbetare  

En bra arbetsgivare bryr sig om sina anställda. Detta är bäst inte bara från en human synpunkt, men också rent ekonomiskt. Det har nämligen visat sig att när medarbetarna trivs på arbetsplatsen så jobbar de bättre. Antal sjuktimmar minskar och produktiviteten ökar. Därför satsar många nu på att ge sina anställda förmåner och uppmuntran, på flera olika sätt och vis.

picEtt sätt är genom att skapa en god arbetsmiljö. Ljusa färger, öppna utrymmen och växter är några av de tilltag som en del arbetsgivare har ordnat med. Sedan är det idag vanligt med kickoff eller andra roliga aktiviteter, som binder samman gruppen och gör alla redo för arbete. En fruktkorg, abonnemang på gymmet och mycket annat kan vara sätt att göra jobbet attraktivt.

Läs hela artikeln